Přednášky pro veřejnost

Pod záštitou oddílu občas pořádáme přednášky pro veřejnost.

Pro rok 2022 zatím nemáme naplánované žádné přednášky, připravujeme.