1984-1989

1984 Narozeniny

Dinosaurus se narodil v září 1984.

Mladíci Tomáš „Giordano“ Beránek a Erik „V. H.“ Geuss, kteří byli nespokojeni s předchozím vedením oddílu Brontosaurus v přepolitizované pionýrské skupině na Pankráci, věřili a cítili, že Staré Město má nejen poškozené životní prostředí, ale i velice zajímavé obyvatele (rodiče, kteří se věnují svým dětem), a na školách pak originální pedagogy.

Trefili se šťastně, naslepo a napoprvé, neboť při své první „náborové“ návštěvě školy v Masné 13 narazili na úžasnou třídu 3.A úžasné paní učitelky PaedDr. Olgy Černohorské. Olga se pak stala velkým příznivcem a dobrým duchem spolupráce s oddílem.

A třetí A, z níž do oddílu vstoupila většina dětí, se stala základem oddílu, který nabídl přitažlivý a originální přírodovědně-ekologický program.

V průběhu roku přichází Ivana „Džonka“ Johnová (dnes Řeháčková), s oddílem pomáhá Miluše Geussová, Martin Motl a další přátelé. Jako úplně nový rádce začíná v průběhu prvního školního roku třináctiletá Gizela Geussová.

1985 Skvělý rozjezd

Rok vývoje oddílu a prvního letního tábora. Dinosauři se poprvé účastní symbolické podzimní akce Šálení. Přichází Luděk Horký – jako rádce, později důležitý vedoucí. Organizujeme první lesní brigádu – Lesy volají, Dinosaurus pomůže, vzniká tak záslužná tradice práce v lesích.

1986 – 1987 Čas Dinosaurů první generace

Oddíl se maximálně osamostatňuje v rámci možností pionýrské skupiny. Vytváří svou vlastní materiální základnu. Systém práce družin, oddílové a další mimořádné akce, též každotýdenní večerní porady – tzv. „dinky“ – taková je základní struktura tzv. specifické výchovy oddílu. Brzy budeme mít první rádce, odchované v oddíle (Katka „Sněhurka“ Benešová, Lucie „Smíšek“ Johnová). Tradiční akcí je „Sraz přírodovědných oddílů“, kde pravidelně soutěžíme v přírodovědných schopnostech a jednou dokonce dosahuje historického úspěchu – 3. Místa v absolutním pořadí!

Schůzky probíhají v klubovně v Masné, letní tábor 1986 je již připraven zcela samostatný – jedeme na Mastník na archeologickou expedici (Expedice SURUASONID), která je korunována kolosálními úspěchy – mimo jiné objeveny kostry Dinosaurů a hlavně Dinosauří vejce! Vedení oddílu posíleno o spolupracovnice – Ivanu „Sejkorku“ Rollovou, Evu Noskovou a Ivanu „Kulihráška“ Setničkovou, které pomáhají v roce, ale hlavně s většími akcemi (tábor).

V roce 1987 další velmi vydařený letní tábor – tentokráte s divochy na ostrově (Rio Susudan). Na tomto táboře se mezi vedoucími objevuje Jana „Jupice“ (později Beránková).

Stěhujeme se do nové klubovny v Kozí ulici.

1988 „Zlatý čas první generace D.“

V tomto roce je Erik na vojně. Zahajujeme výzkumné putování „Na břehu řeky Sázavy“ z Davle až k prameni této pro oddíl tak důvěrné řeky. Děti bereme na folkové festivaly (Svojšice). V oddíle působí jako vedoucí Luděk Horký, Martin Horký, Gizela Geussová, Jupice. Vyvrcholením této éry je letní tábor Eldorado. Na jednom z přítoků Mastné řeky dochází ke kolosálnímu objevu zlata – Dinosaurus u toho nemůže chybět. Na táboře se poprvé objevuje Jana Stibralová, která na podzim začíná pracovat v oddíle a hned její první družina je úspěšná – Medvíďata.

1989 Rok mnoha událostí

V tomto roce, kdy již na jaře „tály ledy“ se nám daří další krok k samostatnosti – po odchodu z pionýrské organizace zakládáme po demokratickém referendu 01/85. ZO ČSOP Dinosaurus. ČSOP přináší mj. odborné, organizační a finanční zázemí.

Stěhujeme se do nové klubovny (Za Haštalem 3, P1), kde jsme nakonec zůstali přes 20 let.

Letní tábor Matabele je věnován cestování po stopách Emila Holuba. Máme hodně nových rádců (Vladimír „Vlasýk“ Sýkora, Svišť, Zdeněk, Ota, Michal, Káťa, Péťa, Pavla, Hana, Bertík…), vzniká klub rádců s vlastním programem na táboře i na výpravách.

V pátek 17. 11. 1989 Tomáš, Erik, Gizela a Jana putují z Albertova až na Národní třídu a končí (naštěstí jen) biti v pendrekové policejní uličce. V sobotu následuje památná výprava do Bojova spojená s lesní brigádou, která byla nezapomenutelná svou atmosférou euforie, strachu, odhodlání a nejistoty z další existence…