Platby

Schůzky

Členský příspěvek na 1. pololetí školního roku 2023/2024 činí 700 Kč.

Členský příspěvek na 2. pololetí školního roku 2023/2024 činí 800 Kč.

Příspěvky prosím plaťte prostřednictvím bankovního převodu na transparentní účet č. 2691048001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte iniciály Vašeho dítěte.

Z členských příspěvků jsou spolufinancovány kreativní materiál, deskové hry a režijní náklady klubovny (energie, nájemné).

Výpravy

Cena víkendové akce (od pátku do neděle) ve školním roce 2023/2024 se pohybuje v rozmezí 300–500 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava (2 teplá jídla a pití) a případné vstupné. Konečná cena je závislá na vzdálenosti cílového místa, ceně ubytování a programové skladbě.

Účastnické poplatky společně s přihláškou na akci se vybírají v hotovosti na schůzkách či na srazu.

Letní tábor

Cena letního tábora v roce 2023 byla 4 100 Kč. V ceně je zahrnuta strava (5 jídel denně), ubytování v montovaných stanech s podsadou, vstupné, odměny pro děti a materiálně technické zabezpečení stavby a chodu tábora.

Přihlášky na letní tábor se vybírají od dubna do června, účastnický poplatek plaťte prosím prostřednictvím bankovního převodu na transparentní účet č. 2691048001/5500. Podklady pro platbu (variabilní symbol) jsou uvedeny na přihlášce.