O Oddílu

Co jsme zač?

Jsme přírodovědně-ekologicky zaměřený oddíl pro děti a mládež „ve věku základní školy“ z celé Prahy. Vznikli jsme již v roce 1984 a máme za sebou již mnoho let úspěšné činnosti. Scházíme se jednou týdně na pravidelných družinových schůzkách. Program zaměřený na přírodu a ekologii probíhá v klubovně nebo venku (hřiště, parky,…), hrajeme hry, děti se učí orientaci v mezilidských vztazích, chodíme plavat, zpíváme písničky…

Jednou za měsíc pořádáme víkendovou výpravu do přírody, kde děti hravou formou poznávají přírodu a její zákonitosti, a osvojují si další dovednosti.


Historie oddílu Klubovna Vedoucí a rádci
Naše historie začíná již v roce 1984 a oddíl si za tu dobu prošel dlouhou cestu.
... více o historii
Nyní sídlíme v klubovně v Truhlářské ulici, ale v minulosti jsme bývali i jinde.
... více o klubovně
S dětmi se pravidelně potkávají naši vedoucí a rádci, ať už to je na schůzkách, výpravách či na táboře.
... více o vedoucích a rádcích