O Oddílu

Co jsme zač?

Jsme přírodovědně-ekologicky zaměřený oddíl pro děti a mládež od šesti do osmnácti let z celé Prahy. Vznikli jsme již v roce 1984 a máme za sebou již mnoho let úspěšné činnosti. Scházíme se jednou týdně na pravidelných družinových schůzkách. Program zaměřený na přírodu a ekologii probíhá v klubovně nebo venku (hřiště, parky,…), hrajeme hry, děti se učí orientaci v mezilidských vztazích, chodíme plavat, zpíváme písničky…

Jednou za měsíc pořádáme víkendovou výpravu do přírody, kde děti hravou formou poznávají přírodu a její zákonitosti, a osvojují si další dovednosti. V létě pořádáme stanový tábor uprostřed lesů.

Oddíl je součástí Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody. Funguje pod pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody 01/85 ZO ČSOP Dinosaurus, který je zapsán ve veřejném rejstříku a jeho předsedou je pan Ing. Erik Geuss, Ph.D.

Základní organizace pořádá několik akcí pro veřejnost, které naleznete pod záložkou Akce pro veřejnost.


Historie oddílu Klubovna Vedoucí a rádci
Naše historie začíná již v roce 1984 a oddíl si za tu dobu prošel dlouhou cestu.
... více o historii
Nyní sídlíme v klubovně v Truhlářské ulici, ale v minulosti jsme bývali i jinde.
... více o klubovně
S dětmi se pravidelně potkávají naši vedoucí a rádci, ať už to je na schůzkách, výpravách či na táboře.
... více o vedoucích a rádcích