1995-1999

1995 Zlatý čas (Dinosaurů druhé generace)

Celoroční hra probíhá ve středověku, využívají se i uličky a zákoutí Starého města, vedoucí Gizela a Rosnička v rolích tvůrců herního scénáře studují stohy literatury… V létě na tvrzi Goodwille definitivně porážíme černé rytíře a nebe je bez mráčků. Parta dětí a vedoucích láká nové členy a externí spolupracovníky. Už zdaleka nejsme jen v centru Prahy.

1996 Je nás víc než loni…

Oddíl pokračuje v úspěšné činnosti, rozrůstá se o nové děti, rádce, vedoucí i přátele oddílu. Na letním táboře indiáni putují do bájného Údolí Susudarion, vše se opět vydaří (i když podle sebekritického pohledu vedoucích tábor nedosahuje úspěchu předchozího Goodwille). Opět vzniká diskuze o zaměření, organizaci a dalších perspektivách oddílu.

1997 Pohádkový rok

Díky Gizele, Rosničce a novým rádcům (Áčko, Joe, Ušulka) se daří pohádkový program v průběhu roku na schůzkách i výpravách. Letní tábor Tajemná říše probíhá na motivy knihy Mluvící balík. Opět bojujeme se Zlem (Barlok, baziliškové a další – viz exponáty), na závěr musíme zničit zrádná baziliščí vejce a Dobro (opět) vítězí.

Diskuze o oddíle a dalším směřování pokračují.

1998 Rok rozdělení II

Erik má vzhledem ke své náměstkovské funkci na ministerstvu životního prostředí méně času na oddíl. Máme 4 družiny dětí. Náročnou práci vede Gizela, Rosnička, Ivana, Erikovi významně pomáhá Milosh. Do oddílu přicházejí Patrik Třeštík, Lída, Antonín „Toňýk“ Blatný, pasováni noví rádci (Andy, Dandy, Pavče).

V rámci celoroční hry pátráme po vrazích profesora – vynálezce stroje času. Hra vrcholí na táboře Pásmo Q. Strojem času pak putujeme v čase i prostoru. Tábor je velmi úspěšný, avšak problémy posledních let mezi vedoucími a rádci vrcholí. Dochází k dohodě o dalším rozdělení oddílu, vzniká další Dinosauří sourozenec – oddíl Lacerta (Gizela, Rosnička, Toňýk, Patrik, Lída) a později i stejnojmenná ZO ČSOP. V Dinosauru zůstává většina dětí a vedoucí Ivana, Dana, Jana, Milosh, Erik, rádce Dandy.

1999 Rok plnoletosti

Oddíl pokračuje ve dvou družinách. Celoroční činnost má „klubový charakter“, rozšiřuje se činnost o všeobecnou sportovní, kulturní a společenskou náplň. Letní tábor Eldorado City není pouhým „remakem“ tábora před 11 let. Radek Rychecký jako scénárista nás nenechává v klidu již v průběhu roku a výsledkem je skvěle připravený drsný život v Eldorado City, rýžování zlata na Slabé říčce, zlatokopecké hry a KOP-paráda. Vyhrávají se ty nejdrsnější písně, přes počet mrtvých je stále veselo. U městského soudu dochází k památnému duelu mezi žalobcem – šerifem (Erik) a obhájcem (Tibor), zejména pak ke sporu vůz – vozík…

Oddíl pořádá úspěšný nábor dětí, má nové rádce (Tibor Strašrybka, Kateřina Vojáková, Jana Zedková). V zimě, respektive o jarních prázdninách se koná úspěšný zimní oddílový tábor v Krkonoších – na Tetřevích boudách. Dinosauři přežívají i lyžování!

Na podzim proběhne velmi úspěšná výstava k patnáctinám oddílu, setkání členů ve školní tělocvičně a o víkendu v přírodě (vzpomínkové Šálení na ruinách Kácovské tvrze).

Oddíl pokračuje ve třech družinách (Pavouci – vedoucí Erik, Miloš, rádce Tibor, Pekiňáci – vedoucí Ivana, rádce Jana Zedková a Katka Vojáková a nové naděje oddílu v nejmenší družině Aligátoři – rádci Danda a Tibor, vedoucí Míla).

Je zjevné, že Dinosaurus přežije rok 2000…