Šifry - základní přehled

Šifry s morseovkou

Opačná morseovka

V opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak

-./----/.../-...// = AHOJ

Čísla

A) Místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9

16;0403;676;2579 = AHOJ

B) Místo teček píšeme lichá čísla jednomístná čísla a místo čárek sudá

16;1357;446;4773 = AHOJ

Obě varianty můžeme samozřejmě použít i opačně

Písmena

A) Místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásky

AV;IYOU;BLM;EFHK = AHOJ

B) Místo teček píšeme malé písmena a místo čárek velká vlaK jEDe tAm a Sem = VPŘED

Tyto dvě varianty jdou také použít opačně

Grafická morseovka

Morseovku lze nakreslit jako trsy trávy:

TODO

Jako zuby na pile:

TODO

Jako stromy v lese:

TODO

Jako klínové písmo, jako noty v osnově, uzlíky na provázku a spousty dalších možností, které si lze jenom představit.

Šifry se záměnou nebo posouváním písmen

Posunutí abecedy A = ?

Do první řádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá. Pod písmeno A se napíše to písmeno, o které je to posunuto (např. A = M znamená, že a v šifře se rovná M ve skutečnosti). Při šifrování se hledá ve spodní řádce a do šifry se píše to z horní řádky, při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je písmeno ze zprávy.

Pro A = M vypadá tabulka takto:

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H Ch I J K L

Potom: NUCX ICQBWYCh je AHOJ VODNÍKU

Substituce pomocí slovního klíče

Je to vlastně složitější varianta předchozí šifry. Jednotlivá písmena budou posouvat různě např. pro klíč AHOJ je pro první písmeno posun A = A pro druhé A = H, pro třetí A = O až pro čtvrté A = J a od pátého písmene se to opakuje.

Příklad: ANDT VVRXIRI = AHOJ VODNIKU při klíči AHOJ

Posun abecedy s pomocným slovem

Na první řádek si napíšeme normální abecedu. Do spodního řádku pak napíšeme nejprve klíč a po něm po řadě písmena, která se v klíči nevyskytují. Tím získáme převodní tabulku. Musí se použít slovo, ve kterém se neopakují písmena a nejlepší je co nejdelší, aby byla písmena víc zpřeházená.

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R E P U B L I K A C D F G H Ch J M N O Q S T V W X Y Z

Potom slovo AHOJ vypadá asi takhle: ChMRO

Posun o různý počet písmen

38601 ⟶

Číslo před šipkou určuje, o kolik jsou písmena v abecedě posunuta. To znamená, že první písmeno je posunuté o 3 písmena, druhé o 8, až páté o 1 písmeno. Od šestého písmene se to opakuje až do konce zprávy. Šifruje se proti směru šipky, abychom zprávu mohli ve směru šipky luštit.

Příklad: XZIJ ULVChIJR = AHOJ VODNÍKU

Místo písmen čísla

Jedna z nejjednodušších šifer. Místo písmen se do zprávy napíšou čísla A = 1, B = 2, …. Jednotlivá čísla se oddělují středníkem. Jiná možnost je čísla psát římskými čísly. Také je možnost čísla neoddělovat středníkem, ale potom se luštění značně zkomplikuje.

Příklad: AHOJ VODNÍKU = 1;8;16;11; 23;16;4;15;10;12;22

Mezerová šifra

Další velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Stačí vědět, jak na to. Píšeme najednou do dvou řádků, přičemž v prvním řádku je písmeno, které je v abecedě před tím, co chceme zašifrovat, a v druhém je písmeno, které je v abecedě po něm. Kdo mě nechápe, ihned pochopí z ukázky.

S Z A N P
U B C P S

Je zašifrované slovo TÁBOR

Samozřejmě by to šlo napsat i takhle: SU ZB AC NP PS

Záměna některých písmen

Zvolí se takový klíč, ve kterém se písmena neopakují, a je dost dlouhý. Poté se písmena v klíči očíslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše příslušné písmeno.

Klíč:

O R I G A N U M
1 2 3 4 5 6 7 8

Potom se převede:

VETS365 1BYV5TEL PL56ETY 65P1K25J3 ZH217CE63
VETSINA OBYVATEL PLANETY NAPOKRAJI ZHROUCENI

Dost slov se dá domyslet i bez klíče, otázka je, zda-li to při hře vadí.

Uschování zprávy v textu

Ob několik písmen

Vždy mezi dvě písmena zprávy napíšeme určitý počet písmen. Ten počet může být pořád stejný nebo se může podle zadaného klíče měnit.

Ob 2 písmena

AJKHZVOBGJNGVMLODHDLKNRKIQAKBNU

Podle klíče 213

ANJHTONMGJBNVNOFRGDNMNTISEDKGFU

Vždy 2 písmena ze zprávy a 2 jiná...

AHKLOJNNVŠIJICJHHNLKI

Mezi písmeny slovo

Mezi každá dvě písmena zprávy napíšeme nějaké krátké slovo

ADUBHDUBODUBJDUBVDUBODUBDDUBNDUBIDUBKDUBU

Po určitém písmenu

V textu jsou písmena ze zprávy jen po určitém písmeni. Například po písmenu X:

BNXAMNBXHGZIXOKXJNMMNXVXOGHGXDMXNWEXIXKMNXU

První zepředu druhé zezadu

Písmena se čtou střídavě z obou konců zprávy. První písmeno je první, druhé je poslední, třetí je druhé, čtvrté předposlední a tak dále až doprostřed.

AOVDOUAZJSEIKJKNOJH

Velká písmena

Ve zprávě platí jen velká písmena, popřípadě malá nebo jinak odlišná.

Dvě Oči sPí přI ceStě = DOPIS

Různé psaní zpráv

Hadovka

Šifruje a čte se v dohodnutém směru. Zde jsou čtyři základní možnosti. Obdobně po řádkách.

TODO obrázek

Sloupce

Píše se do sloupců. Další varianta je, že bude jeden sloupec platit, druhý ne atd. To samé lze udělat v řádkách, ale musí se psát odzadu, jinak by to moc šifra nebyla.

TODO obrázek

Šnek

Začátek je v prostředku a zpráva se píše dokola. Konec zprávy nemusí být na první řádce, záleží na tom, jak je zpráva dlouhá.

TODO obrázek

Šikmé sloupce

Zpráva se píše šikmo, začíná se v jednom rohu a v protilehlém rohu se končí.

TODO obrázek

Klikatice

Zpráva se píše střídavě do prvního a druhého sloupce. Zpráva se tedy píše do sudého počtu sloupců. Možností takto šifrovat je opět spousta, podle místa, kde se začne šifrovat. Dost obtížně se na to přichází, není od věci při prvním použití dát jako nápovědu podobný nákres.

TODO obrázek

Trochu složitější psaní

Dejme tomu, že chceme zašifrovat "sraz všech v neděli ráno" za použití klíče PRAHA. Napíšeme zprávu takto:

 P R A H A  -- klíč
 4 5 1 3 2  -- pořadí písmen v klíči podle abecedy
 S R A Z V  -- zpráva
 S E C H V
 N E D E L
 I R A N O

Poté zpřeházíme (seřadíme) sloupce podle čísel:

 1 2 3 4 5
 A V Z S R
 C V H S E
 D L E N E
 A O N I R

A teď, aby to nebylo jednoduché, napíšeme vše po sloupcích a to do skupinek po pěti písmenech. Nakonec tedy vznikne: ACDAV VLOZH ENSSN IREER.

Šifry s tabulkami

Hebrejština

Šifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chceme zašifrovat, nakreslíme čáry, které jsou okolo písmene. Abychom odlišili písmena, která jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě, píšeme doprostřed tečky. U první tabulky žádnou, u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

TODO obrázek

Takto potom vypadá zašifrované slovo AHOJ:

TODO obrázek

Kříž (Velký polský kříž)

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.

V této šifře vypadá slovo AHOJ takto

TODO obrázek

Malý polský kříž

TODO obrázek

V této šifře vypadá takhle slovo MOUDROST:

TODO obrázek

"Další kříž"

TODO obrázek

V této šifře vypadá takhle slovo MOUDROST:

Šifrovací kříže

Zpráva, třeba „sraz všech v neděli ráno,“ se napíše do takovýchto křížů, jak je napsáno v ukázce:

TODO obrázek

Potom se písmena čtou po řádkách a píší se po skupinkách o pěti písmenech (ještě se tím zmenší šance na vyluštění cizí osobou). Je třeba si předem dohodnout, ve kterém místě se bude začínat psát a kolik křížů bude vedle sebe. Takto pak vypadá výsledek šifrování: RSVSA VEHNZ CEEAD LRNIO

Další možností je použít „dvojitý kříž“, ten vypadá asi takto:

TODO obrázek

Čínština

Čínština je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno (např. N), které chceme zašifrovat, si najdeme v tabulce (N je ve čtvrtém sloupci a ve třetí řádce) a podle toho v kolikátém je sloupci, tolik nakreslíme svislých čar a podle řádek nakreslíme vodorovné čáry. Čáry ale nekreslíme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíš jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespoň dvě písmena, ta se dohodnou buď předem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které písmena v tabulce nejsou.

TODO obrázek

Slovo AHOJ vypadá v čínštině třeba takto:

TODO obrázek

Pavoučí síť

Místo písmen ze zprávy se píšou dvě písmena sousední buď ve sloupci, nebo v řádku. V každé tabulce musíme vynechat minimálně tři písmena. Ta jsou předem dohodnutá anebo jsou napsána za zašifrovanou zprávou.

TODO obrázek

Pak napíšeme AHOJ VODNICI takto: BC EB MN KL NF ZC KT MO MS AB GH

Zlomky

Používá se stejná tabulka jako u čínštiny, tedy 5×5 políček, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první udává číslo sloupce a druhé číslo řádku. Případně lze použít i takovéto tabulky, pokud ještě neumíte zlomky.

TODO obrázek

Větička AHOJ VODNÍCI je pak takto: 1/1 3/2 5/3 5/2     2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2 (při použití tabulky mimo Ch, W)

Šifrovací tabulka

Tabulka je velmi podobná čínštině a zlomkům. Šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píšou písmena a čísla (písmeno od řádky a číslo od sloupce). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta stejně jako písmena, která v tabulce chybí.

TODO obrázek

Při tabulce bez Ch, Q znamená V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4 opět AHOJ VODNÍCI.

Šifrovací mřížka

Šifruje se tak, že se píšou písmena skrze tabulku na čistý papír, pak se tabulka otočí v dohodnutém směru o 90 stupňů a píše se dál. Luští se úplně stejně. Následuje ukázka tabulky a pomocí ní zašifrované zprávy. Při výrobě tabulky je třeba si dát pozor, co se má vyříznout. Nejlepší asi je vždy po vyříznutí nového otvoru na čistý papír proškrtat ty body, které už použít nemůžeme. Nebo třeba první tabulku udělat na průhledný papír, aby bylo vidět, co jsme již zaškrtali. Zkrátka každý otvor pokrývá 4 místa, to je třeba si uvědomit.

TODO obrázek 2x

Sympatetické inkousty

To jsou inkousty, které lze číst pouze za použití nějakých chemikálií, případně které lze vyvolat působením tepla. K psaní používáme čistý papír, který dobře saje, a čisté pero nebo štěteček. Samozřejmě, že čistý papír v obálce by byl velmi nápadný. Proto sestavíme obyčejný dopis a pak mezi řádky, na nepopsaný konec a na druhou stranu můžeme psát tajnou zprávu.

Inkousty, které vyvoláváme teplem

Inkoust vyvolávaný teplem se dá pořídit mnoha způsoby:

 • mléko
 • kostka cukru rozpuštěná ve lžíci vody
 • šťáva z cibule, citronu nebo třešní
 • ocet
 • roztok jedlé sody
 • 8 g chloridu nikelnatého a 2 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 90 ml vody. Zahřátím písmo zezelená a po ochlazení opět zmizí.
 • 20% roztok chloridu měďnatého ve vodě. Nápis zahřátím zežloutne a po ochlazení zmizí.
 • 1 g chloridu kobaltnatého a 2 g glycerinu se rozpustí v 90 ml vody. Písmo zahřátím zmodrá.
 • 1 g kyseliny sírové a 2 g cukru se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo zahřátím zčerná. Kyselinu nutno lít do vody a ne opačně!

Inkousty, které vyvoláváme chemicky

Černé písmo

 • 1 g síranu železnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo zčerná potřením roztokem taninu nebo kyseliny galové ve vodě.
 • 1 g octanu olovnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo se vyvolá sirovodíkem nebo sirovodíkovou vodou.
 • 3 g octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo se vyvolá potíráním roztokem sirníku draselného.
 • 5 g dusičnanu nebo octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem 10 g sirníku sodného ve 100 ml vody.

Modré písmo

 • 1 g ferokianidu draselného se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého.
 • 1 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého ve vodě.
 • 10–15 g bramborového škrobu ve 100 ml vody. Vyvoláme roztokem jódu.

Červené písmo

 • 1 g fenoftaleinu se rozpustí v 25 ml lihu. Vyvoláváme roztokem uhličnanu sodného nebo draselného (soda, potaš)
 • 5 g chloridu železitého se rozpustí v 25 ml vody. Vyvolá se slabým okyseleným roztokem rhodanidu draselného.