1990-1994

1990 Je nás hodně

Změněná společenská situace, mění se zájmy dětí a rodin.

V oddíle již není jedna „hlavní“ školní třída či alespoň věková skupina. Členíme tedy program (od prvňáků po deváťáky), začínáme jezdit na družinové výpravy místo oddílových (neplaší se tak v lese zvěř…)

Ve svobodných časech pak organizován první tábor, na němž se nemusela předstírat socialistická výchova a který byl plně věnován ochraně životního prostředí – Terra Accita (1990). Tento tábor je poslední na tábořišti u Mastníka, navíc i poslední před prvním rozdělením oddílu.

1991 Rok rozdělení

Probíhá diskuze o dalším směřování oddílu, nakonec se demokraticky hlasuje o různých vizích a názorech a po tomto hlasování dochází k dohodě o rozdělení oddílu – vedle Dinosaura, který nadále vede Erik, Gizela, Jana (a další), Tomáš s některými staršími rádci na podzim zakládá oddíl Stegosauři, v němž je kladen vyšší důraz na odbornou přírodovědeckou činnost (aktivity v rámci Domu dětí a mládeže na Praze). Oba oddíly spolu dobře vycházejí a občas pořádají společné akce.

V létě probíhají dva úspěšné tábory na nových tábořištích – Vogastisburg (vedoucí Tomáš) v Jizerských horách a Modré hory (Erik) – Chyšky u Milevska, kde Dinosaurus nachází novou táborovou základnu, používanou dodnes.

1992 Jedeme dál

V oddíle máme nové děti po úspěšných návštěvách ve školních třídách. Noví rádcové, odchovaní oddílem (Pavla „Rosnička“ Hrdličková, Šárka „Nezmar“ Janovská, Dana Langerová, Andrea „Hruška“ Josková) pokračují v zapálené činnosti a v piplání Dinosaura. Jedeme dál a hodně si zpíváme.

Celoroční oddílová hra se přesouvá no moře (dvouletá plavba kolem světa po stopách F. Magalhãese), později do dračích doupat (nejzdařilejší družinová hra družiny Dráčat), pokračovaly výpravy, lesní brigády, tábory.

Vydařený letní tábor u Chyšek – Pueblo Wamakaskan si prožíváme jako indiáni. Máme nového Šamana (Deset medvědů) a super chýše.

1993 Čas 2. Generace

Už se formuje „2. dětská generace“ Dinosaura (Ivan „Joe“ Chalaš, Daniela „Dandy“ Geussová, Petr „Šmoula“ Šmaus a „Šmoulík“, Jana „Pavče“ Rumlová, Miloslav „Milosh“ Kazda, Klinci, Kateřina „Éčko“ Entnerová, Anna „Áčko“ Entnerová, Alexandr „Sušenka“ Odarčenko a další), zpíváme hodně a rozrůstáme se. Letní tábor Temné hvozdy začíná šokem – pohřeb zesnulého vladyky, smuteční hostina a hlídání hrobů. Nakonec se vše v dobré obrátí a přes drobné potíže (únos, noční boj) dobro opět vítězí.

1994 Dinosauři po deseti letech

Máme další starší Dinosaury (Éčko, Milosh, Jana Černá, Petra „Ušule“ Vodičková, Joe), oddíl si hraje a zpívá, na táboře Nová Odyssea opět porážíme zlo v podobě Temného pána (trofejní kopí, kterým Temňák svržen do hlubin viz exponát), město Kryptopolis může svobodně vydechnout. Výstavu „10 let oddílu“ zahajují Erik společně s Tomášem, přestřižení pásky znamená začátek další spolupráce sourozenců Dinosaurů a Stegosaurů…